Grassap, het groene alternatief voor strooizout

Veel gestelde vragen

Grass2Grit is een circulair concept gericht op gladheidsbestrijding en (her)gebruik van grasvezels. Middels een pilot project wil Grass2Grit demonstreren dat bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld opgewerkt en geperst, waardoor grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

Partners in dit project zijn de Provincie Noord-Holland, Schuitemaker BV, J. van Bodegom & zn. BV, Van Gelder en Sustainable Tree Systems. Verder zijn Tauw, TNO, de Vlinderstichting en Recreatieschap Geestmerambacht belangrijke leveranciers, stakeholders en sparringpartners. Zie ook het overzicht van de partners.

De veiligheid van het grassap als gladheidsbestrijding wordt getest door TNO. Dit wordt in eerste instantie in het laboratorium getest. In de loop van de pilot periode wordt het ook op de openbare weg getest. Theoretisch gezien is het middel veilig, omdat we te maken hebben met vriespuntverlagende mineralen, ook wel zouten genoemd, die dezelfde werking hebben als het veelgebruikte natriumchloride.

Bij sneeuwval wordt de sneeuw eerst weggeploegd. Op de schone weg wordt vervolgens preventief grassap gestrooid. Over het algemeen is bij sneeuwval heel veel zout nodig. Dus dan zal er tevens met vast zout gestrooid moeten worden.

Afval wordt er handmatig uit gesorteerd voordat het verwerkt wordt. Er zijn op dit moment nog geen geschikte technieken om dit automatisch te doen.

Sinusbeheer is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in slingerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.

Zie voor meer info de website van de Vlinderstichting.

Om verschillende redenen:
1. omdat het een vervanging kan zijn voor de klepelmethode. We koppelen ons project aan het sinusbeheer. Wij zien de berm niet als een wingebied, Grass2Grit wilde een methode ontwikkelen om het sinusbeheer te bekostigen en ook iets met het afval te doen.
2. het grassap is gunstiger voor het grondwater dan regulier strooizout. Zout is op zich niet giftig, maar in de winter zijn het in het algemeen wel grote hoeveelheden die in de natuur terechtkomen. In het pilotproject wordt ook onderzocht welke zouten we kunnen gebruiken, waarbij de voorkeur uitgaat naar gebiedseigen zouten.

Ja dat is ook geschikt. Alle planten hebben mineralen en zijn geschikt hiervoor.

Tussen de 6 en de 10 ton vers gras per km2.

In het proces worden de suikers en eiwitten uit het sap gehaald en wordt het zodanig geconcentreerd dat het niet kan bederven.

Omdat Noord-Holland partner is en in het project investeert. De locatie is ook geschikt bevonden omdat het brede bermen heeft waar het sinusmaaien goed kan worden toegepast. Verder is Grass2Grit onderdeel van de Groen Kapitaal Boerderij die we in dit recreatiegebied ontwikkelen.

We verwachten dat we in de winter van 2019-2020 voor het eerst een test kunnen doen op de openbare weg. Via de nieuwsbrief en de social media zullen we dit bijtijds aankondigen. Zie ook de tijdlijn op de website.

Het Grass2Grit concept is een publiek-privaat-gefinancierde pilot die in totaal begroot staat op ca. 4 miljoen euro, verdeeld over vier jaar. De partners investeren elk een deel, en van de EU is een LIFE-subsidie verkregen van 2.2 miljoen.

We zijn aan het onderzoeken of we een variant kunnen maken voor particulier gebruik of bedrijfsmatig gebruik.

De pilotfase duurt in principe tot 2022. Op basis van de uitkomsten daarvan zullen we de businesscase kunnen uitwerken. Als er een fabriek gebouwd kan worden zal er een commercieel rendabel product op de markt komen.

Dit zal pas na de pilotfase bekend zijn. Het is een innovatie waarin nu nog vooral geïnvesteerd wordt. We weten nu al wel dat de inkomsten uit het sap en de vezel gezamenlijk belangrijk zijn voor een sluitende businesscase.

Het wordt gesproeid. De gladheidsbestrijding kent verschillende methoden, waaronder het zogenaamde ‘nat strooien’ waarbij zout wordt gemengd met een pekel. Deze pekel kunnen we vervangen door het grassap. De verhouding tussen zout en pekel is bij nat strooien 50-50 of 70-30.
Vroeger werd er veel droog gestrooid, maar dit wordt bijna niet meer gedaan.

Dit wordt gemaakt uit afvalresten uit de landbouw zoals zetmeelresten uit de aardappelindustrie. Dat wordt biogranulaat dat gemengd wordt met grasvezel en biolijm. Hier worden de Grass2Grit producten van gemaakt.

Ga naar onze contact pagina voor meer informatie.