Grassap, het groene alternatief voor strooizout

Veel gestelde vragen

In ons project is onderzocht dat het mogelijk is om een stevig product te maken waarbij 65% van de grondstof vervangen kan worden door grasvezels. Te denken valt aan reflectorpalen, hekwerken, oeverplanken, picknickbanken, etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van Vuuren van Natural Plastics

Het maken van een dooimiddel uit grassap bleek niet de duurzaamheidswinst op te leveren die we hadden verwacht. Er kwam bij het persen minder grassap uit de vezel dan we hadden verwacht namelijk zo’n 150 m3 uit 90 ton gras terwijl we uit waren gegaan van twee keer zoveel. Ook tijdens het filtratie proces ging er sap verloren waardoor het volume tegenviel.

Er waren meerdere filtratiestappen nodig om het grassap schoon genoeg te krijgen om te verwerken tot dooimiddel. Deze apparatuur vroeg veel stroom en arbeid. Vooral het stroomverbruik heeft een negatieve invloed op de duurzaamheidswinst die we voor ogen hadden.

Tot slot was er slechts sprake van een minimale besparing van zout. Hoewel grassap van nature een variatie aan verschillende mineralen/zouten bevat bleek het zelfs na concentratie middels ElectroDialyse nog nodig om extra NatriumChloride toe te voegen.

Grass2Grit is een circulair concept gericht op gladheidsbestrijding en (her)gebruik van grasvezels. Middels een pilot project wil Grass2Grit demonstreren dat bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld opgewerkt en geperst, waardoor grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

Partners in dit project zijn de Provincie Noord-Holland, Schuitemaker BV, J. van Bodegom & zn. BV, Van Gelder en Sustainable Tree Systems. Verder zijn Tauw, TNO, de Vlinderstichting en Recreatieschap Geestmerambacht belangrijke leveranciers, stakeholders en sparringpartners. Zie ook het overzicht van de partners.

De veiligheid van het grassap als gladheidsbestrijding wordt getest door TNO. Dit wordt in eerste instantie in het laboratorium getest. In de loop van de pilot periode wordt het ook op de openbare weg getest. Theoretisch gezien is het middel veilig, omdat we te maken hebben met vriespuntverlagende mineralen, ook wel zouten genoemd, die dezelfde werking hebben als het veelgebruikte natriumchloride.

Afval wordt er handmatig uit gesorteerd voordat het verwerkt wordt. Er zijn op dit moment nog geen geschikte technieken om dit automatisch te doen.

Sinusbeheer is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in slingerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.

Zie voor meer info de website van de Vlinderstichting.

Om verschillende redenen:
1. omdat het een vervanging kan zijn voor de klepelmethode. We koppelen ons project aan het sinusbeheer. Wij zien de berm niet als een wingebied, Grass2Grit wilde een methode ontwikkelen om het sinusbeheer te bekostigen en ook iets met het afval te doen.
2. het grassap is gunstiger voor het grondwater dan regulier strooizout. Zout is op zich niet giftig, maar in de winter zijn het in het algemeen wel grote hoeveelheden die in de natuur terechtkomen. In het pilotproject wordt ook onderzocht welke zouten we kunnen gebruiken, waarbij de voorkeur uitgaat naar gebiedseigen zouten.

Ja dat is ook geschikt. Alle planten hebben mineralen en zijn geschikt hiervoor.

Omdat Noord-Holland partner is en in het project investeert. De locatie is ook geschikt bevonden omdat het brede bermen heeft waar het sinusmaaien goed kan worden toegepast. Verder is Grass2Grit onderdeel van de Groen Kapitaal Boerderij die we in dit recreatiegebied ontwikkelen.

Het Grass2Grit concept is een publiek-privaat-gefinancierde pilot die in totaal begroot staat op ca. 4 miljoen euro, verdeeld over vier jaar. De partners investeren elk een deel, en van de EU is een LIFE-subsidie verkregen van 2.2 miljoen.

Het wordt gesproeid. De gladheidsbestrijding kent verschillende methoden, waaronder het zogenaamde ‘nat strooien’ waarbij zout wordt gemengd met een pekel. Deze pekel kunnen we vervangen door het grassap. De verhouding tussen zout en pekel is bij nat strooien 50-50 of 70-30.
Vroeger werd er veel droog gestrooid, maar dit wordt bijna niet meer gedaan.

Ga naar onze contact pagina voor meer informatie.