Grassap, het groene alternatief voor strooizout

Roadmap

Juni 2018

Toekenning LIFE subsidie

November 2018

In de pers: o.a. op NOS journaal

Februari 2019

Projectdag met alle partners

Maart 2019

Notification board gereed

April 2019

Presentatie Hillebrand op TEDx Amstelveen

Juli - Oktober 2019

Voorbereidingen locatie, machines en prototype

Juni 2019

Start maaiseizoen

Juni - Oktober 2019

Nulmetingen, o.a. van de biodiversiteit

November 2019

Locatie en prototype gereed

Januari - februari 2020

Openingsevenement

2020

Onderzoek en monitoring

April - juni 2020

Eerste biobased wegmeubilair

September - december 2020

Onderzoek en monitoring

Januari - maart 2021

Onderzoek en monitoring

Januari - juni 2021

De eerste resultaten van de pilot

Juli - december 2021

Onderzoek en monitoring

Januari - juni 2022

Onderzoek en monitoring

December 2022

Afsluiting van de pilot, einde LIFE project