Grassap, het groene alternatief voor strooizout

Privacybeleid

Privacybeleid persoonsgegevens Grass2Grit

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en relaties door Grass2Grit. Het beleid is erop gericht te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming.

Grass2Grit verzamelt persoonsgegevens in het kader van mailinglijsten, deelname aan evenementen en in het kader van partnerschappen. U kunt zelf kiezen of u uw persoonsgegevens met ons wilt delen en in de gevallen dat wij persoonsgegevens verzamelen zullen wij daar toestemming voor vragen. Het is altijd mogelijk om de toestemming in te trekken. Bij de nieuwsbrief kan dit door u uit te schrijven, in geval van de registratie voor een evenement of het verwijderen van uw gegevens uit ons relatiebestand kunt u contact opnemen met de organisatie via info@Grass2Grit.nl met het verzoek uw gegevens te verwijderen. Als u uw toestemming niet verleent of intrekt is het mogelijk dat Grass2Grit bepaalde diensten niet kan leveren.

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een rechtmatig belang, en waar dit belang zwaarder weegt dan de noodzaak om uw privacy te beschermen, kunnen wij, mits dit wettelijk is toegestaan, bepaalde persoonsgegevens verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In bepaalde andere situaties kunnen wij eveneens uw persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming indien dit wettelijk wordt voorgeschreven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een overheidsonderzoek of een juridische kwestie.

Grass2Grit deelt persoonsgegevens niet met derden. Persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar worden niet door ons verwerkt.
Voor sommige apps van derde partijen die u downloadt, die voor geïnstalleerd zijn of waar u zich voor kunt registreren, gelden andere voorwaarden en een ander privacybeleid. Grass2Grit is niet aansprakelijk voor het gebruik van persoonsgegevens in apps of voor services geleverd door derde partijen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de organisatie. Zie de pagina Contact.