Grassap, het groene alternatief voor strooizout

Provincie Noord-Holland

Hillebrand Breuker

“Toen ik opgroeide in Friesland tussen de groene weiden en blauwe wateren was ik al bezig met mijn omgeving. En vandaag de dag maak ik me veel zorgen over het natuurlijke landschap en de biodiversiteit die in rap tempo afneemt. Omdat ik graag bijdraag aan concrete oplossingen werk ik als groen innovator en projectmanager voor de Provincie Noord-Holland.

De Provincie Noord-Holland wil innovatief zijn, en het goede voorbeeld geven. Bovendien willen we onze eigen bedrijfsprocessen (zoals bijvoorbeeld gladheidsbestrijding) verduurzamen. Daarom is de Provincie de coordinating partner van het Grass2Grit project. Grass2Grit draagt ook bij aan een aantal van onze beleidsdoelen, zoals het verbeteren van biodiversiteit, milieu en waterkwaliteit en het stimuleren van de circulaire economie.

Als de pilot slaagt is het naar mijn idee de grootste uitdaging om het product zonder subsidie rendabel te maken. Daar werken we naar toe. Ik ben erg trots op Grass2Grit, het levert echt een concrete bijdrage aan een betere leefomgeving.”