Een jaar LIFE Grass2Grit

Een jaar geleden ontving Grass2Grit het nieuws dat de LIFE subsidie was toegekend aan het project. En hoewel het concept al enige tijd bestond, ging de werkelijke pilot toen van start. In onze nieuwsbrief geven we een kort overzicht van dit eerste jaar.

https://mailchi.mp/00c089c1ad9d/one-year-life-grass2grit-an-update


(foto: Anthonie Stip – De Vlinderstichting)