Wat kost de pilot?

Het Grass2Grit concept is een publiek-privaat-gefinancierde pilot die in totaal begroot staat op ca. 4 miljoen euro, verdeeld over vier jaar. De partners investeren elk een deel, en van de EU is een LIFE-subsidie verkregen van 2.2 miljoen.