Wat is de waarde van grasvezels?

In ons project is onderzocht dat het mogelijk is om een stevig product te maken waarbij 65% van de grondstof vervangen kan worden door grasvezels. Te denken valt aan reflectorpalen, hekwerken, oeverplanken, picknickbanken, etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van Vuuren van Natural Plastics