Waarom is Grass2Grit goed voor de biodiversiteit en het milieu?

Om verschillende redenen:
1. omdat het een vervanging kan zijn voor de klepelmethode. We koppelen ons project aan het sinusbeheer. Wij zien de berm niet als een wingebied, Grass2Grit wilde een methode ontwikkelen om het sinusbeheer te bekostigen en ook iets met het afval te doen.
2. het grassap is gunstiger voor het grondwater dan regulier strooizout. Zout is op zich niet giftig, maar in de winter zijn het in het algemeen wel grote hoeveelheden die in de natuur terechtkomen. In het pilotproject wordt ook onderzocht welke zouten we kunnen gebruiken, waarbij de voorkeur uitgaat naar gebiedseigen zouten.