Is gewoon gras ook geschikt voor deze toepassing?

Ja dat is ook geschikt. Alle planten hebben mineralen en zijn geschikt hiervoor.