Wat is de waarde van grasvezels?

In ons project is onderzocht dat het mogelijk is om een stevig product te maken waarbij 65% van de grondstof vervangen kan worden door grasvezels. Te denken valt aan reflectorpalen, hekwerken, oeverplanken, picknickbanken, etc. Voor meer informatie kunt u contact… Lees verder

Waarom is het project gestopt?

Het maken van een dooimiddel uit grassap bleek niet de duurzaamheidswinst op te leveren die we hadden verwacht. Er kwam bij het persen minder grassap uit de vezel dan we hadden verwacht namelijk zo’n 150 m3 uit 90 ton gras… Lees verder

Wat is Grass2Grit?

Grass2Grit is een circulair concept gericht op gladheidsbestrijding en (her)gebruik van grasvezels. Middels een pilot project wil Grass2Grit demonstreren dat bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld opgewerkt en geperst,… Lees verder

Wie ontwikkelen dit concept?

Partners in dit project zijn de Provincie Noord-Holland, Schuitemaker BV, J. van Bodegom & zn. BV, Van Gelder en Sustainable Tree Systems. Verder zijn Tauw, TNO, de Vlinderstichting en Recreatieschap Geestmerambacht belangrijke leveranciers, stakeholders en sparringpartners. Zie ook het overzicht… Lees verder

Hoe veilig is het?

De veiligheid van het grassap als gladheidsbestrijding wordt getest door TNO. Dit wordt in eerste instantie in het laboratorium getest. In de loop van de pilot periode wordt het ook op de openbare weg getest. Theoretisch gezien is het middel… Lees verder

Wat is sinusmaaien?

Sinusbeheer is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in slingerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van… Lees verder