In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord Holland zo’n 4500 ton strooizout op de wegen en fietspaden. Dat zout is slecht voor bloemen en planten die langs de weg groeien. Ook belandt het in het grondwater. Pas in het najaar is het zout door de neerslag uit de bodem gespoeld. Er is hiervoor een groen alternatief: grassap.

Van gras naar strooimiddel

Een groen alternatief voor strooizout. Milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden (wat goed is voor bestuivende insecten) moet het gras dat er groeit een of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Soms laat men het gras liggen in de berm, waardoor de groei van andere planten in de berm wordt geremd. Hoewel dit een kosteneffectieve wijze van bermonderhoud is, heeft deze aanpak nadelige gevolgen voor de biodiversiteit langs de Nederlandse wegen. Maar dat bermgras kan ook een grondstof- en inkomstenbron gezien worden. Bijvoorbeeld voor gladheidsbestrijding in de vorm van grassap, maar ook als grondstof voor bio-granulaat dat verwerkt kan worden tot weginfrastructuren zoals verkeersborden en paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak.

Grass2Grit heeft een Europese LIFE subsidie gekregen waarmee de komende vier jaar het idee verder kan worden uitgewerkt en praktijkproeven kunnen worden gedaan.

Van gras naar strooimiddel en weginfrastructuur

Het grassap uit bermgras wordt opgewerkt tot een zeer geconcentreerde zoutoplossing die ingezet wordt als basis voor pekelwater, waarmee bij dreigende gladheid de wegen gestrooid worden. De grasvezels worden gedroogd, versnipperd en opgewerkt tot bio-granulaat, waarvan vervolgens verkeersborden, paaltjes en andere weginfrastructuur van bio-plastic geproduceerd worden. Deze opwerkingsprocessen worden als onderdeel van het LIFE-project gedemonstreerd. De bio-based producten worden getest op en langs de weg.

Partners