Grass2Grit is een circulair concept gericht op gladheidsbestrijding en (her)gebruik van grasvezels. Het idee om grassap als dooimiddel in te zetten ontstond toen Hillebrand Breuker van de Provincie Noord-Holland een keer bezig was met grasvezels en het hem opviel dat het sap dat bij het persen vrij komt behoorlijk zout is. Er werd een onderzoek gestart en in 2017 is een eerste Life Cycle Analysis (LCA) over de Grass2Grit-techniek afgerond. Conclusie: er is veel potentieel.

Grassap en grasvezels

Grass2Grit heeft in juni 2018 een LIFE-subsidie in de categorie ‘milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen’ gekregen waarmee een pilot kan worden uitgevoerd. Deze pilot vindt plaats op de N504 in Noord-Holland, waar Grass2Grit wil demonstreren dat het bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld opgewerkt en geperst, waardoor grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

Positieve milieueffecten

Naast het demonstreren van deze circulaire aanpak, leidt het project tot een aantal positieve milieueffecten. Door vaker en op een natuurvriendelijke manier te maaien en het gras te ruimen zal de biodiversiteit langs de weg toenemen. Bovendien zal de verontreiniging van wegbermen afnemen. De voor het milieu schadelijke aluminium- en (micro)plasticdeeltjes van weginfrastructuur dringen niet langer door in de bodem en komen niet in de grondwatercyclus terecht, omdat ze worden vervangen door biogranulaat.
Als het pilotproject succesvol is, heeft Grass2Grit de ambitie om nationaal en internationaal uit te breiden.

Nieuwsbrief

  • Met mijn inschrijving geef ik toestemming aan Grass2grit om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in het privacybeleid.

Laatste Tweets