Het Grass2Grit project heeft zich gericht op het onderzoeken van alternatieven voor het verwerken van bermgras. Het project is in 2022 beëindigd. Het circulaire idee was om het bermgras te verwerken tot grassap en grasvezels. Het sap zou verwerkt worden tot gladheidsbestrijding en de vezels als grondstof voor wegmeubilair. Conclusie is dat het verwerken van het grassap tot gladheidsbestrijdingsmiddel op dit moment te weinig winst oplevert. Zowel in duurzaamheid als economisch.

Het verwerken van de grasvezel is wel aantrekkelijk en daardoor is het circulair verwerken van bermgras nog steeds interessant. Firma J. van Bodegom & Zn. B.V. zal doorgaan met het verwerken van bermgras.

Grassap en grasvezels

Grass2grit heeft in juni 2018 een LIFE subsidie in de categorie ‘milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen’ gekregen. Het project heeft een pilot uitgevoerd in de bermen langs de N504 in Noord-Holland. Er is een productielocatie opgezet in Broek op Langedijk met apparatuur die het bermgras kon wassen, persen en filtreren. Het bermgras vanuit de bermen van de N504 is verwerkt tot grassap en grasvezels. Het grassap is gefilterd en middels electrodialyse geconcentreerd tot een dooimiddel. De vezels zijn gedroogd en gezeefd zodat deze verwerkt konden worden in biobased producten.

Positieve milieueffecten

Het circulair verwerken van bermgras leidt tot minder afval.
Naast deze circulaire aanpak, is tijdens het project ook een natuurvriendelijke manier van maaien toegepast namelijk sinusmaaien. Door anders te maaien neemt de biodiversiteit langs de weg toe.

Resultaten Grass2Grit

Wilt u meer weten over de resultaten van het Grass2Grit project. Download dan hier het Laymans report.

Wilt u meer weten over het verwerken van bermgras? Neem dan contact op met Hillebrand Breuker van de Provincie Noord Holland of met de firma van Bodegom.

Wilt u meer weten over natuurvriendelijke manieren van maaien? Neem dan contact op met Hillebrand Breuker van de Provincie Noord Holland of met de Vlinderstichting.